Med Visma Sign är det möjligt att signera utan stark autentisering, i vilket fall signaturen görs genom att rita med antingen ett finger eller en mus på skärmen. Signatursidan kommer att innehålla den signatur du angav, namnförtydligande, den inbjudna e-postadressen och IP-adressen som använts under signeringen.


Skaparen av inbjudan avgör om det krävs en stark autentisering från undertecknaren eller om dokumentet kan skrivas under utan stark autentisering. Undertecknaren kan inte själv välja signeringssättet. 


Signeringsprocessen är likadan oavsett om personen signerar med eller utan stark autentisering.