Om giltighetstiden för inbjudan går ut, förändras alla oanvända inbjudningslänkars tillstånd till "Avbruten" och kan därmed inte längre öppnas. Dokumentet kan laddas ner med de befintliga signaturerna, men de saknade signaturerna kan inte längre samlas i samma dokument.


Om inbjudan har gått ut kan du göra något av följande:

  • Du kan göra en helt ny signaturinbjudan som du skickar till alla undertecknare 
  • Du kan skapa ett separat tilläggsprotokoll som nämner originaldokumentet och sedan skapa en signaturinbjudan för dem som inte hann underteckna originalet
  • Du kan skriva ut dokumentet med befintliga signaturer och samla in de resterande signaturerna manuellt (för hand)


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.