Användargrupper definierar vilka mappar användare har tillgång till och vilka rättigheter de har. Så här lägger du till en användargrupp i företagets inställningar:


1. Gå till inställningar > användare > grupper > klicka på Lägg till en ny grupp.

2. Ange ett namn för användargruppen.

3. Lägg till vid behov en beskrivning på användargruppen.

4. Välj en mapp från menyn och lägg till gruppens rättigheter för mappen.

5. Lägg till alla nödvändiga mappar från knappen + Tilldela ny mapp.

6. Slutligen, tryck på skapa användargrupp.