Användargrupper definierar vilka mappar användare har tillgång till och vilka rättigheter de har. Så här lägger du till en användargrupp i företagets inställningar:


1. Gå till inställningar > användare > grupper > klicka på Lägg till en ny grupp.

2. Ange ett namn för användargruppen.

3. Lägg till vid behov en beskrivning på användargruppen.

4. Välj en mapp från menyn och lägg till gruppens rättigheter för mappen.

5. Lägg till alla nödvändiga mappar från knappen + Tilldela ny mapp.

6. Slutligen, tryck på skapa användargrupp.

De olika rättigheterna som kan ges till mapparna är följande:


Admin/Förvalta: Om en användargrupp har admin eller förvaltnings rättigheter till en mapp kan användare lägga till nya dokument i mappen, samt ta bort gamla. 

Om användargruppen har admin rättigheter till alla mappar, har användargruppen obegränsad tillgång till alla mappar och dokument, samt möjlighet att ändra företagsinställningar och åtkomsträttigheter.


Läsa: Om en användargrupp har läsbehörighet till en mapp kan användaren se dokumenten där, men kan inte skapa nya inbjudningar eller ta bort gamla dokument.
När rättigheterna för en användargrupp ändras träder den ändrade åtkomsträtten i kraft omedelbart för alla användare i användargruppen. Om en användare överförs från en användargrupp till en annan träder rättigheterna för den nya användargruppen i kraft omedelbart. I bland kan man behöva logga in i tjänsten igen, för att ändringarna ska synas.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.