Brukergrupper styrer hvilke mapper brukere har tilgang til og hvilke rettigheter de innehar. Slik legger du til en brukergruppe under bedriftsinnstillingene:


1. Gå til Innstillinger > Brukere > Grupper > Legg til en ny gruppe.

2. Gi brukergruppen et navn

3. Legg til en beskrivelse av brukergruppen hvis du ønsker det.

4. Velg en mappe fra menyen og legg til rettighetene gruppen skal ha for denne mappen.

5. Legg til alle nødvendige mapper fra tasten + Tildele en ny mappe.

6. Til slutt trykker du på opprett rolle.De forskjellige rettighetene som kan gis til mappene er som følger:


Admin/Skriv: Hvis en brukergruppe har admin- eller skriv rettigheter til en mappe, kan brukere legge til nye dokumenter i mappen, samt slette gamle.
Hvis brukergruppen har adminrettigheter til alle mapper, har brukergruppen ubegrenset tilgang til alle mapper og dokumenter. Admin brukere har også mulighet til å endre firmainnstillinger og tilgangsrettigheter.


Les: Hvis en brukergruppe har lesetilgang til en mappe, kan brukeren se dokumentene der, men kan ikke opprette nye invitasjoner eller slette gamle dokumenter.
Når rettighetene til en brukergruppe endres, trer den endrede tilgangsrettigheten i kraft umiddelbart for alle brukere i brukergruppen. Dersom en bruker overføres fra en brukergruppe til en annen, trer rettighetene til den nye brukergruppen i kraft umiddelbart. Noen ganger må du kanskje logge på tjenesten på nytt, for at endringene skal være synlige.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.