Brukergrupper styrer hvilke mapper brukere har tilgang til og hvilke rettigheter de innehar. Slik legger du til en brukergruppe under bedriftsinnstillingene:


1. Gå til Innstillinger > Brukere > Grupper > Legg til en ny gruppe.

2. Gi brukergruppen et navn

3. Legg til en beskrivelse av brukergruppen hvis du ønsker det.

4. Velg en mappe fra menyen og legg til rettighetene gruppen skal ha for denne mappen.

5. Legg til alle nødvendige mapper fra tasten + Tildele en ny mappe.

6. Til slutt trykker du på opprett rolle.