Administratorer kan legge til mapper i arkivet. Gå til arkivet og trykk på Ny mappe, navngi mappen og klikk deretter på Opprett.


Når du oppretter en brukergruppe, kan du velge en mappe fra menyen og tildele tilgangsrettigheter til mappen. I fremtiden, når du for eksempel oppretter signeringsinvitasjoner, må du velge en mappe hvor dokumentet skal lagres. Dersom en brukergruppe ikke har tilgangsrettigheter til en mappe, betyr det også at de ikke kan se dokumentene som mappen inneholder.