Om alternativet att använda både stark autentisering och signatur utan stark autentisering är valda i organisationsinställningarna, kan den önskade signaturmetoden väljas då inbjudan skapas. Stark autentisering eller signering utan stark autentisering kan också aktiveras för endast en undertecknare genom att klicka på knappen Anpassa och välja Tillåt signering utan stark autentisering vid vald undertecknare.


Observera att om organisationsinställningarna är inställda till att endast stark autentisering eller signering utan stark autentisering är möjlig, kommer knappen under Anpassa inte att hittas alls då inbjudan skapas.