Hvis du er bedt om å signere dokumentet som en representant for et selskap, en verge på vegne av en mindreårig eller som en forvalter, vil du under signeringen bli bedt om å angi hvilken representasjonsrett du har, samt informasjon om personen du representerer. Spørsmålene stilles etter identifiseringen.

Velg firmategningsrett, fullmektig eller forvalter, avhengig av hvilken representasjonsrett du innehar.

  1. Hvis du har brukerrettigheter for flere bedrifter som bruker Visma Sign kan du velge hvilken bedrift det gjelder rett fra alternativene som presenteres i tjenesten. Du kan oppgi bedriftens navn i feltet som er avsatt til det hvis bedriften du skal signere for ikke kommer opp som et alternativ.
  2. Hvis du representerer en person, velger du først forsørger, og deretter angir du fødselsdato og navn for den du representerer i det neste feltet som åpnes.


Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.