Standardgrunnlaget for elektroniske signaturer er eIDAS -forordningen og dens nasjonale implementering. Det kreves at originaliteten og ektheten til det elektronisk signerte dokumentet utvetydig kan fastslås etterpå.

Med Visma Sign: 

- er signaturene teknisk implementert i henhold til PAdES -standarden

- har enhver av innehaverne av en signert kopi av et dokument mulighet til å bekrefte at dokumentet ikke har endret seg siden dokumentet ble signert. I tillegg kan du bekrefte hvem som har signert, og når alle har signert dokumentet.

Lagring av et elektronisk signert dokument

I Visma Sign lagres alltid et signert dokument i pdf-format i arkivet. Dokumentet kan lastes ned fra arkivet.

Du må merke deg at dokumentet alltid må lagres i pdf -format og at det ikke kan gjøres noen endringer i dokumentet. Du kan ikke skille sidene i dokumentet eller legge til sider i dokumentet. Da blir ikke underskriftene lagret.

Når du deretter åpner det signerte dokumentet, anbefaler vi å bruke Adobe -programmet.

Videresending av et elektronisk signert dokument

Når du vil videresende et dokument signert i Visma Sign, kan du laste ned dokumentet fra arkivet og sende det videre på den måten du ønsker. Vær oppmerksom på at dokumentet må være i det originale signerte formatet, og det kan ikke gjøres noen endringer i dokumentet. Hvis det er gjort endringer i dokumentet, vil dets ekthet bli ødelagt, og det vil ikke lenger være mulig å bekrefte ektheten til det signerte dokumentet.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.