Visma Sign bruker en eIDAS Pades-basert signatur. Signaturmerker gjøres på hvert dokument signert via Visma Sign. Nederst på hver side i den originale PDF -filen er en tekst som indikerer at dokumentet er elektronisk signert. Dokumentet inneholder også en lenke, som er en unik identifikator for dokumentet. Dette gjør at dokumentets signaturmerker kan sjekkes senere. Avhengig av antall signatører legges en eller flere signatur -sider til på slutten av dokumentet. Øverst på signaturen står det hvor mange sider dokumentet inneholder før signaturene.

Signaturer laget med sterk autentisering:

Når en signatur er laget med sterk autentisering (bank-ID), vises navnene på signaturene og signeringsdatoen under hverandre. På slutten av hver signaturlinje er det informasjon om hvilket lands identifikasjonsmetode som er brukt i signaturen. For eksempel betyr FI at signaturen er laget med finsk bank-ID. Den lysere grå koden er sammendraget av signaturen. Den samme informasjonen er tilgjengelig i Visma Sign -tjenesten og senere også i dokumentets digitale signatur, slik at signaturene senere kan bekreftes.

Hvis underskriftene er samlet inn for å representere en organisasjon eller en annen person, er representasjonsinformasjonen på den andre linjen i signaturen. Til slutt kommer forklaringen til hvilken roll personen representerer.

Signaturer gjort uten sterk autentisering:

Når invitasjonen er signert uten sterk autentisering, vil signaturen inneholde personens signatur, personens navn, e-postadresse og IP-adressen som ble brukt for å signere.

 

Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.