Standardbasen för elektroniska signaturer är eIDAS-förordningen och dess nationella genomförande. Det krävs att originaliteten och äktheten hos det elektroniskt signerade dokumentet otvetydigt kan fastställas i efterhand.

Med Visma Sign

  1. är signaturerna tekniskt implementerade i enlighet med PAdES-standarden
  2. har vem som helst av innehavarna av en signerad kopia av ett dokument (fil), möjlighet att verifiera att dokumentet inte har ändrats sedan dokumentet signerats. Dessutom kan man verifiera vem som har undertecknat, och när var och en har undertecknat dokumentet.

Lagring av ett elektroniskt signerat dokument

I Visma Sign sparas ett signerat dokument alltid i pdf-format till arkivet. Från arkivet kan dokumentet laddas ner. 

Du lägger väl märke till, att dokumentet alltid ska sparas i pdf-format och inga ändringar får göras i dokumentet. Man kan inte skilja på dokumentets sidor, eller lägga till sidor till dokumentet. Då sparas signeringarna inte. 

När man i efterhand öppnar det signerade dokumentet, rekommenderar vi att i första hand använda programmet Adobe.


Vidarebefordran av ett elektroniskt signerat dokument

Då man vill vidarebefordra ett dokument signerat i Visma Sign, kan man ladda ner dokumentet från dokument, och skicka det vidare på det sättet man själv vill. Du lägger väl märke till att dokumentet ska vara i dess ursprungliga signerade format, och man får inte göra ändringar i dokumentet. Om ändringar har gjorts i dokumentet, kommer dess äkthet att förstöras och det går inte längre att verifiera äktheten av det signerade dokumentet. 
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.