Visma Sign använder en eIDAS Pades-baserad signatur. Signaturstämpeln görs på varje dokument signerat via Visma Sign. Längst ner på varje sida i den ursprungliga PDF-filen finns en text som anger att dokumentet är elektroniskt signerat. I dokumentet finns dessutom en länk, som även är en unik identifierare för dokumentet. Detta gör att dokumentets signaturstämpel kan kontrolleras senare. Beroende på antalet signatärer, läggs en eller flera signatursidor till i slutet av dokumentet. Högst upp på signatursidan står det hur många sidor dokumentet innehåller innan signaturerna.

Signaturer gjorda med stark autentisering:

När en signatur görs med stark autentisering (bank ID) visas namnen på undertecknarna och signeringsdatum under varandra. I slutet av varje signaturrad finns information om vilket lands identifieringsmetod som har använts i signaturen. Till exempel betyder SE att signaturen har gjorts med svenskt bank ID. Den ljusare grå koden är signaturens sammanfattning. Samma information finns i Visma Sign -tjänsten och senare även i dokumentets digitala signatur, så att signaturerna senare kan bekräftas.

Om underskrifterna har samlats in i representation av en organisation eller en annan person, finns representationsinformationen på den andra raden i signaturen. Tills sist kommer förklaringen till representationsrollen på Visma Signs olika språk.

Signaturer gjorda utan stark autentisering:

När inbjudan är signerad utan stark autentisering kommer signaturen att innehålla personens ritade signatur, personens namn, e-postadress, samt ip -adressen som användes för att underteckna.

 


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.