Hela dokumentets status kan vara ett av följande:


  • Ny - Sparad, men inga inbjudningar har skickats

  • Väntar på signeringar - Inbjudningar har skickats, men minst en signatur saknas

  • Signerad - Alla undertecknare har signerat

  • Avbruten - Inbjudan har avbrutits eller har gått ut


Status för en inbjudan som mottagits av en undertecknare kan vara en av följande:


  • Ny - Inbjudan har skickats men har ännu inte öppnats

  • Öppnad - Personen har öppnat inbjudningslänken men har ännu inte signerat dokumentet

  • Väntar - Inbjudan skapats men ännu inte skickad

  • Signerad - Personen har signerat och inbjudan kan inte längre ändras

  • Avbruten - Inbjudan har avbrutits eller har gått ut