När en inbjudan med signatur har skickats är möjligheterna att redigera den i efterhand begränsade. 


Vad kan redigeras på inbjudan?

En inbjudan kan annulleras om den t.ex. är felaktig.


Gör på följande sätt för att annullera en inbjudan:

Öppna först inbjudan i fråga från arkivet genom att klicka på inbjudans namn. När ytterligare information om inbjudan öppnas på skärmen hittar du en Cancel-knapp längst upp till höger på sidan. När en inbjudan annulleras stängs de oanvända länkarna till inbjudan och kan inte öppnas igen. När inbjudan har avbrutits visas en raderingsknapp på samma plats, så att du kan radera inbjudan helt från arkivet om du vill.

E-postadressen och/eller telefonnumret för en enskild undertecknare kan redigeras för en inbjudan om statusen för inbjudan för den undertecknaren är "ny". Om det finns en blå redigeringsknapp efter undertecknarens rad är denna funktion tillgänglig. Inspelningen kommer automatiskt att skicka meddelandet till den nya adressen och/eller det nya numret. Om funktionen för säkerhetsinbjudan är aktiverad för inbjudan skickas inget nytt SMS till det redigerade numret.


Vad kan inte redigeras för en inbjudan?

Utöver ovanstående finns det inget annat sätt att redigera en inbjudan när den väl har skickats. Tyvärr kan t.ex. giltighetstiden eller undertecknarna inte raderas eller ändras efter sändningen. Det går inte heller att göra några ytterligare ändringar i filen i det här skedet. 


Den här artikeln har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.