Om personen undertecknar som representant för ett företag ska du markera rutan Signatures as an organisation på inbjudan. När detta alternativ är markerat kommer undertecknaren också att ombes att ange vilket företag han/hon representerar när han/hon undertecknar inbjudan. Namnet på det företag som undertecknaren lägger till blir därmed en del av underskriften.


Var kan jag hitta förordningen?

När du skapar en inbjudan att underteckna kan du ställa in alternativet Signaturer som organisation under rubriken Signatärer. Om du vill aktivera inställningen för endast vissa undertecknare kan du klicka på den anpassade knappen under den undertecknaren och ställa in inställningen för endast den specifika personen.

Om undertecknaren är en användare med ett Visma Sign-konto för det företag som han/hon representerar, kommer han/hon att kunna välja det företag som han/hon representerar direkt från den meny som tillhandahålls av Visma Sign under underteckningsfasen. När det representativa företaget väljs direkt från menyn lagras det undertecknade dokumentet i det representativa företagets arkiv och lagras inte i undertecknarens personliga arkiv.


Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.