Om du har undertecknat ett dokument med Visma Signs starka autentisering kommer dokumentet att sparas i dina personliga dokument, som du kan komma åt genom att registrera dig hos Visma Sign som individ på https://sign.visma.net/fi/register

Om det går mer än 30 dagar mellan registrering och underskrift kommer dokumentet automatiskt att tas bort från dina personliga dokument. I detta fall rekommenderar vi att du kontaktar avsändaren av inbjudan. Dokumentet kan också begäras ut från avsändaren om det har undertecknats utan stark autentisering.

Om du både har skickat och undertecknat dokumentet själv kommer det bara att finnas i företagets register.

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.