Om dokumentet är begärt att undertecknas som en företrädare för ett företag, om du signerar som förmyndare på uppdrag av en minderårig eller som en förvaltare, kommer du vid signeringsskedet att frågas om arten av din representationsrätt och information om den du representerar. Frågan ställs efter identifieringen.Välj först firmateckningsrätt, ställningsfullmakt eller förvaltare, beroende på din representationsrätt.


- Om du har användningsrätt till ett eller flera företag som använder Visma Sign, kan du välja företaget direkt bland alternativen listade i tjänsten. Om det önskade företaget inte finns som alternativ, kan du ange företagets officiella namn i utrymmet avsett för det.


- Om du representerar en person väljer du först vårdnadshavare och anger sedan namnet och födelsedatumet för den person du representerar i fälten som öppnas.