Om dokumentet ska signeras av en företrädare för ett företag, om du signerar som förmyndare på uppdrag av en minderårig eller som en förvaltare, kommer du vid signeringsskedet att frågas om arten av din representationsrätt och information om den du representerar. Frågan ställs efter identifieringen.

Välj först firmateckningsrätt, ställningsfullmakt eller förvaltare, beroende på din representationsrätt.


- Om du är användare på ett eller flera företags konton i Visma Sign, kan du välja företaget direkt bland alternativen listade i tjänsten. Om det önskade företaget inte finns som alternativ, kan du ange företagets officiella namn i fältet avsett för det.

- Om du representerar en person väljer du först vårdnadshavare och anger sedan namnet och födelsedatumet för den person du representerar i fälten som öppnas.


Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.