Hvis personen signerer som representant for en bedrift, bør du krysse av i boksen Signatures as an organization på invitasjonen. Når dette alternativet er merket av, vil underskriveren også bli bedt om å oppgi hvilket selskap han/hun representerer når han/hun signerer invitasjonen. Dermed blir navnet på selskapet som underskriveren legger til, en del av signaturen.


Hvor finner jeg regelverket?

Når du oppretter en signaturinvitasjon, kan du velge alternativet Signaturer som organisasjon under overskriften Signatarer. Hvis du vil slå på innstillingen for bare bestemte underskrivere, kan du klikke på den egendefinerte knappen under den aktuelle underskriveren og angi innstillingen for bare den spesifikke personen.

Hvis underskriveren er en bruker med en Visma Sign-konto for selskapet han/hun representerer, vil han/hun kunne velge selskapet han/hun representerer direkte fra menyen i Visma Sign under signeringsfasen. Når det representative selskapet velges direkte fra menyen, lagres det signerte dokumentet i det representative selskapets arkiv og ikke i underskriverens personlige arkiv.


Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.