Når du har sendt en invitasjon, lagres den umiddelbart i dokumenter til avsenderkontoen. Dokumenter vil alltid vise alle dokumenter, uavhengig av status. 

I tillegg kan du også finne et nytt dokument i visningen for åpne invitasjoner, som viser alle ventende dokumenter i signatursyklusen som mangler minst én signatur. Ingen andre dokumenter vises her. 

Hvis du har signert et dokument med Visma Sign sterk autentisering, lagres dokumentet som standard i ditt personlige dokumenter, som du får tilgang til ved å registrere deg hos Visma Sign som person på https://sign.visma.net/fi/register.

Hvis det går mer enn 30 dager mellom registrering og signering, slettes dokumentet automatisk fra det personlige arkivet. I slike tilfeller anbefaler vi at du kontakter avsenderen av invitasjonen. Dokumentet kan også rekvireres fra avsender dersom det er signert uten sterk autentisering.

Hvis du både har sendt og signert dokumentet selv, vil dokumentet i dette tilfellet bare finnes i bedriftens dokumenter.

For mer detaljerte instruksjoner, se mappen «Håndtering av sendte invitasjoner».

Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.