Dokumentstatus kan være blant disse alternativene:


  • Ny - lagret, men ingen invitasjoner er sendt ut

  • Venter på signering - invitasjoner er sendt ut, men det mangler minst én signatur

  • Signert - Alle underskrivere har signert

  • Avbrutt - signeringsinvitasjonen er avbrutt eller utløpt på dato


Invitasjonsstatus for invitasjon sendt til underskrivere kan være:


  • Ny - invitasjonen er sendt, men ikke åpnet av mottaker

  • Åpnet - Invitasjonslenken har blitt åpnet, men dokumentet har ikke blitt signert

  • Venter - Invitasjonen er opprettet men ikke sendt

  • Signert - Underskriver har signert og invitasjonen kan ikke lenger endres

  • Avbrutt - Invitasjonen er avbrutt eller utløpt på datoVar dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.