Når du ønsker å registrere Visma Sign for din bedrift, forening, organisasjon, stiftelse etc. kan du starte registreringen på https://sign.visma.net/no/register

Når du registrerer et selskap blir du også administrator for selskapets Visma Sign-konto og med dine administratorrettigheter kan du redigere innstillinger, administrere brukere og deres rettigheter, og legge til nye brukere.


1. Når du har fylt ut dine personopplysninger, velg Jeg ønsker også å registrere et firma. Dette vil åpne feltene for firmaets informasjon på registreringsskjemaet. Skriv inn firmanavnet nøye i det offisielle formatet.

2. Dersom du ikke har signeringsrett på vegne av firmaet, kan du etter registrering sende inn en fullmakt signert av firmaets underskriver til Visma Sign kundestøtte via e-post til stotte.sign@visma.com. Fullmakten kan være i fri form, men det må fremgå at du har rett til å registrere Visma Sign-tjenesten for bedriftsbruk og fungere som kontoadministrator.

3. For å fullføre registreringen trenger du din personlige bank-ID. I tillegg må du få tilgang til e-postadressen du oppgir i din personlige informasjon på registreringsskjemaet.

4. Når du har fullført registreringen, er tjenesten umiddelbart klar til bruk.

5. Dersom du ønsker å registrere flere bedrifter, fyll ut registreringsskjemaet for hver bedrift separat.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.