Tjenesten håndterer konfidensielt materiale og personlig informasjon for selskapet. Hvordan har sikkerhet og databeskyttelse blitt organisert i tjenesten?

Tjenesten er implementert i samsvar med Vismas høye krav til datasikkerhet og retningslinjer for databeskyttelse. Informasjonssikkerhet gjennomgås årlig av Vismas interne informasjonssikkerhets eksperter.

Behandlingen av personopplysninger utføres i henhold til EUs databeskyttelsesforordning (GDPR). For mer informasjon, besøk Vismans GDPR -nettsted.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.