Med Visma Sign är det möjligt att signera även utan stark autentisering, då görs signaturen genom att rita med antingen ett finger eller en mus på skärmen. Signaturen motsvarar alltså en vanlig signatur med papper och penna. Signatursidan kommer då att innehålla din signatur, ditt namnförtydligande, den inbjudna e-postadressen och IP-adressen som använts under signeringen.

Skaparen av inbjudan avgör om det krävs en stark autentisering från undertecknaren eller om dokumentet kan signeras utan stark autentisering. Undertecknaren kan inte själv välja signeringssättet. 

Ett exempel på hur man signerar utan stark autentisering: 


Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.