När du har skickat en inbjudan sparas den omedelbart i dokument för det avsändande kontot. I dokumenten visas alltid alla dokument, oavsett status. 

Dessutom kan du hitta ett nytt dokument i vyn för öppna inbjudningar, som visar alla väntande dokument i signaturcykeln som saknar minst en signatur. Inga andra dokument visas här. 

Om du har signerat ett dokument med Visma Signs starka autentisering sparas dokumentet som standard i ditt personliga dokumenter, som du kan komma åt genom att registrera dig med Visma Sign som en individ på https://sign.visma.net/fi/register


Om det går mer än 30 dagar mellan registrering och underskrift raderas dokumentet automatiskt från det personliga dokumenter. I detta fall rekommenderar vi att du kontaktar avsändaren av inbjudan. Dokumentet kan också begäras ut från avsändaren om det har signerats utan stark autentisering.

Om du både har skickat och signerat dokumentet själv, kommer dokumentet i detta fall endast att finnas i företagets dokumenter.


För mer detaljerade instruktioner, se mappen ”Hantering av skickade inbjudningar”.


Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.