När du har skickat en inbjudan sparas den omedelbart i dokumenter för det avsändande kontot. I dokumenter visas alltid alla dokument, oavsett status. 

Dessutom kan du hitta ett nytt dokument i vyn för öppna inbjudningar, som visar alla väntande dokument i signaturcykeln som saknar minst en signatur. Inga andra dokument visas här. 


Genom att klicka på dokumentets namn kan du se och hantera följande information:

  1. Du kan avbryta ett dokument via alternativet Avbryt i det högra sidofältet
  2. Du kan flytta dokumentet till en annan mapp.
  3. Du kan ladda ner ett dokument genom att klicka på knappen Download när som helst i signaturprocessen.
  4. Du kan visa dokumentets status: väntar på underskrifter, annullerat eller undertecknat
  5. Du kan se status för enskilda inbjudningar
  6. Du kan se utgångsdatum för en inbjudan 
  7. Du kan ställa in en manuell påminnelse för inbjudan
  8. Du kan använda redigeringsalternativet för att ändra undertecknarens uppgifter tills inbjudningslänken öppnas (därefter försvinner alternativet)

Dokument som skickas från ett annat företag kan också visas i företagets arkiv, om de har signerats med en organisationsroll och undertecknaren har valt det här företaget som den organisation som de representerar. Dessa dokument är endast synliga för huvudanvändarna. 


Den här artikeln har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.