I mappen Öppna inbjudningar ser du alla dokument som fortfarande saknar signaturer. Om du använder ett företags konto, visar denna vy alla de dokument som användaren åtminstone har läsbehörighet till. 

I mappen Öppna inbjudningar kan du göra följande saker:

1. Du kan se den senast skickade inbjudan och den äldsta inbjudan direkt under Öppna inbjudningar.

2. Med hjälp av Skicka en påminnelse-knappen, kan du skicka en påminnelse åt de inbjudna, som inte ännu signerat dokumentet.Då får alla som fortfarande inte signerat dokumentet ett påminnelsemeddelande. Om inbjudan är inställd att signeras i en viss ordning, får endast den personen som är näst i ordning en påminnelse om att signera. Om du bara vill skicka en påminnelse till en viss person kan du öppna inbjudan och välja knappen för att skicka påminnelse bredvid namnet på personen.

Obs. Om inbjudan skickats via SMS, kommer en ny avgift att debiteras för påminnelsen, som även skickas ut via SMS.

3. Om du vill ladda ner dokumentet till din dator i PDF -format öppnar du dokumentet och väljer Ladda ner.

4. När du öppnar inbjudan kommer du att se information om användaren som skapade dokumentet och den tid då inbjudan skickades.

5. Du kan även se status för inbjudan och undertecknarna med deras signaturinformation.

6. Du kan se den unika identifieraren för varje enskild inbjudan, UUID, som du hittar på vänster sida av knappen för att skicka påminnelse.

7. Du kan radera eller avbryta inbjudan.

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.